pl
en

Zarządzanie
nieruchomościami
mieszkaniowymi

Nasza oferta

Daruma Sp. z o.o. to zespół fachowców z wielu dziedzin, rzetelnie współpracujących w celu zwiększenia komfortu użytkowania budynków oraz podnoszenia wartości nieruchomości poprzez aktywne zarządzanie. Oferujemy pełne zaangażowanie, wsparcie i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami na terenie Łodzi. Świadczymy usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie szeroko pojętej obsługi nieruchomości, a w szczególności zarządzania, administrowania, obsługi księgowej, windykacji, ogólnej obsługi prawnej oraz technicznej. Szczegółowy zakres świadczonych przez nas usług zależy od potrzeb danej nieruchomości.

Zakres obsługi administracyjnej: 

rejestracja wspólnoty mieszkaniowej w GUS, US, założenie i prowadzenie rachunku bankowego, 
protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacją księgową, techniczną i prawną, 
opracowanie wzorów uchwał, regulaminów oraz innych aktów prawnych, 
przygotowywanie projektów planów gospodarczych, 
• kompleksowa organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty, przygotowanie materiałów informacyjnych na zebrania, 
prowadzenie wykazu właścicieli lokali, danych adresowych oraz wielkości przysługującego im udziału w nieruchomości wspólnej, 
nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów, 
ubezpieczenie nieruchomości wspólnej oraz zapewnienie ciągłości polis ubezpieczeniowych.
Zakres obsługi finansowo – księgowej:

prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Wspólnoty, 
prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług, 
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
sporządzanie deklaracji podatkowych, 
monitorowanie terminowości wpłat od właścicieli oraz ich windykacja, 
rozliczanie mediów zużywanych w lokalach, 
reprezentacja Wspólnoty przed Urzędami i Instytucjami.

Zakres obsługi technicznej: 

prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem usterek gwarancyjnych, zgłaszanie usterek części wspólnej, prowadzenie wykazu zgłoszonych usterek wraz ze statusem ich realizacji, 
przygotowywanie planów remontowych, 
nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych, przeglądów kominiarskich, gazowych i elektrycznych, 
nadzór nad pracami prowadzonymi na nieruchomości, 
zapewnienie niezwłocznego usunięcia awarii i ich skutków, 
przygotowywanie przetargów i zapytań ofertowych dotyczących wyboru wykonawców robót remontowych i konserwacyjnych.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.